Home 2017-10-03T08:54:38+00:00

DEZE MAAND IN WESTREF

Beste vrienden,
Beste collega’s,

Ik hoop van harte dat jullie een fantastische zomer achter de rug hebben. Misschien zijn jullie wel op reis geweest, hebben jullie wat kunnen genieten van het mooie weer of was jullie zomer gevuld met andere, leuke dingen. Intussen is ook de voorbereiding voorbij. Sommige onder jullie hebben er wel een erg druk schema op zitten. Hieruit valt opnieuw duidelijk af te leiden dat het met onze hobby misschien niet zo goed gaat als we allemaal al dan niet zouden willen.
Zoals onze voorzitter ons opnieuw wist te melden op de Provinciale Algemene Vergadering, is het aantal scheidsrechters opnieuw gedaald met 16%. Aan de ene kant hebben we de grote uitstroom. Hierin zitten natuurlijk ook collega’s die er een erg verdienstelijke carrière op hebben zitten, en deze in schoonheid willen afsluiten, maar ook jonge, soms wel beloftevolle refs, die ontgoocheld afhaken omdat ze niet genoeg gecontroleerd worden, of geblesseerd uitvallen.

Beste collega’s, laten we vooral niet verzeild geraken in een negatieve gedachtenspiraal. Het zijn inderdaad moeilijke tijden, maar laten we het hoofd hoog  houden en roeien met de riemen die we hebben. De tal van actieve vriendenkringen in onze provincie bewijzen dat we door samen te werken veel kunnen bereiken. Kijk maar naar de West-Vlaamse scheidsrechtersstage, een pracht van een initiatief. Ook de vele gemeenschappelijke trainingen die werden georganiseerd voor de fysieke testen, maar ook wekelijks om de conditie op peil te houden. Fluitje van een cent werd door onze provincie nieuw leven in geblazen en ook de Provinciale Algemene Vergadering was opnieuw een schot in de roos, met een nieuwe formule. Hiervoor mijn grootste dank en felicitaties aan de vriendenkring van Gistel.

Kortom, er zit heel veel potentieel in onze provincie. Ik doe dan ook een warme oproep aan mijn collega voorzitters om samen de handen in elkaar te slaan en te bekijken wat we kunnen doen om de toekomst van onze arbitrage te verzekeren. Het is eens te meer duidelijk geworden dat we niet altijd op de nodige steun moeten rekenen van de hogere instanties, bv. het VFV, maar zoals ik eerder aanhaalde, hebben we al bewezen dat we heel wat kunnen verwezenlijken zonder
hun steun. Laat ons tonen dat wij samen de juiste visie hebben, beseffen dat er iets moet veranderen aan de gang van zaken en dat we samen de arbitrage opnieuw tot een hobby kunnen maken waarvoor we veel nieuwe mensen kunnen warm maken.

Jullie bezorgde, maar hoopvolle voorzitter
Thijs